Software Quality & Testing

Rezultate Examen CTS, 26-27 mai 2017

 • Rezultatele la proba scrisa vor fi descarcate pana miercuri, 31 mai 2017, ora 21:00; daca dupa acest termen nu regasiti punctajul pe platforma http://online.ase.ro (tema de la seminar aferenta examenului) atunci va rugam sa contactati profesorii de la curs; in prezent doar o parte din punctaje sunt disponibile.
 • In momentul in care punctajul este descarcat, primiti notificare automata pe adresa institutionala
 • Daca exista diferente mari de punctaj (intre cel calculat si cel afisat), puteti solicita explicatii; va rugam sa trimiteti un email catre toti profesorii de la curs si seminar (adresele de email sunt disponibile in aceasta pagina in sctiunea Echipa curs si seminar), dar nu mai tarziu de 1 iunie, ora 14:00
 • Pe 7 iunie notele finale vor fi disponibile in pagina personala

Program Examen CTS, sesiune examene restante

 • 22 iunie 2017, ora 16:30, sala 2001A pentru ID 
 • 22 iunie 2017, ora 18:00, sala 2001A si 2001D pentru anul 3 si anul suplimentar
 • 4 iulie 2017, ora 18:00, sala 2001A si 2001D pentru toti anii (anul 3 si an suplimentar) si toate formele (ZI si ID)

Va rugam sa verificati corectitudinea datelor si la avizierul facultatii. Pentru a putea sustine examenul, studentii trebuie sa plateasca taxa de reexaminare (daca este cazul) cu minim 2 zile inainte de data examenului.

Program Examen CTS, sesiune iunie - iulie 2017

Programare examene penstru sesiunea normala de examene

 • grupele 1071, 1072, 1073, 1074 si 1075 - vineri, 26 mai 2017, ora 18:00, sala 2001A
 • grupele 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070 - vineri, 26 mai 2017, ora 15:00, sala 2001A
 • seria Engleza, grupele 1077 si 1078 - sambata, 27 mai 2017, ora 18:00, sala 2001A
 • programul ID - sambata, 27 mai 2017, ora 18:00, sala 2001A
 • anul suplimentar (indiferent de grupa cu care s-a recuperat seminarul) - sambata, 27 mai 2017, ora 18:00, sala 2001A

Consultatii oferite de Madalina Zurini

 • Miercuri, 24 mai, intre orele 15:00-18:00, sala 2320
 • Joi, 25 mai, intre orele 9:00-12:00, sala 2320

Consultatii oferite de Alin Zamfiroiu

 • Joi, 25 mai, de la 10:30, sala de curs

Tema 1/Homework 1

Incepand cu 24 martie au fost publicate pe platforma http://online.ase.ro cerintele aferente temei 1 de la seminar. Studentii din anul suplimentar sunt rugati sa treaca pe la seminar (cel putin o data) pentru a se inregistra pe platforma online.ase.ro la grupa cu care vor recupera seminarul. Codul de inregistrare va fi introdus de profesorul coordonator in timpul seminarului si nu va fi publicat online.

For English classes: Starting with March 24, the homework 1 requirements have been published on http://online.ase.ro platform for each group of students.  Additional year students are asked to come to the 3rd year laboratory to enroll on the online.ase.ro. They can choose the 3rd year group at which they want to redo the lab activities (homeworks, and lab test). The registration code will be introduced by the coordinating professor during the laboratory and it will not be published online.

Echipa curs si seminar in 2017

Evaluare seminar

 • testul la seminar se desfasoara in saptamanile 8 - 9 din semestru
 • Creationale: Simple Factory si Factory Method, Builder, Singleton, Prototype
 • Structurale: Adapter, Composite, Decorator, Façade, Flyweight, Proxy
 • Comportamentale: Strategy, Observer, Chain of Responsibility, Command, Memento, State, Template

Evaluare curs

Modalitatea de calcul a notei finale este:

SEMINAR (pondere nota finala 40%):

 • lucrare la calculator in saptamana 8 - 9; data exacta va fi stabilita de catre studenti impreuna cu profesorul de seminar;
 • nota la lucrare are o pondere de 25% din nota finala;
 • 3 teme pe parcursul semestrului ce au o pondere de 15% din nota finala; trimiterea a minim 2 teme reprezinta conditie de intrare in examen

EXAMEN (pondere nota finala 60%):

 • evaluare la calculator in sesiune ce consta intr-un test grila pentru partea teoretica si un test practic privind implementarea unor teste automate + design patterns
 • 20% (din final) test grila
 • 40% (din nota finala) test practic - implementarea a 1-2 pattern-uri (solicitate explicit prin subiect) si implementarea de Unit teste pentru o serie de clase si metode date
 • conditiile minime pentru promovarea examenului: minim 5 la testul grila si minim 5 la examen (nota finala compusa din evaluarea testului grila si a testului practic)

REALIZAREA A MINIM 2 TEME REPREZINTA CONDITIE DE INTRARE IN EXAMEN. COPIEREA SOLUTIEI DE LA LUCRARE SAU A ORICAREI TEME IMPLICA ANULAREA TUTUROR PUNCTELOR DE LA SEMINAR.

Organizare curs

Structura materiei pe cursuri:

 1. Principii privind scrierea codului sursă - Clean Code
 2. Principii privind scrierea codului sursă - Clean Code
 3. Design Patterns: Singleton, Simple Factory, Factory Method, Abstract Factory
 4. Design Patterns: Builder, Adapter, Decorator
 5. Design Patterns: Facade, Flyweight, Chain of Responsability
 6. Design Patterns: Command, Observer, State
 7. Design Patterns: Strategy, Memento
 8. Gestiunea versiunilor codului sursa - Git, SVN
 9. Unit Testing - JUnit
 10. Unit Testing - JUnit
 11. Unit Testing - JUnit
 12. Unit Testing - JUnit
 13. Concepte privind calitatea software - metrici, indicatori, instrumente
 14. Concepte privind calitatea software - testare automata (testare aplicații Web cu Selenium)

Bibliografie:

 • Scott Chacon, Bean Straub - Pro Git, 2nd edition, Apress, 2014, disponibila online la adresa http://git-scm.com/book/en/v2
 • Robert C. Martin - Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2009
 • Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides - Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995 (link Google books)
 • Steve Holzner - Design Patterns for Dummies, Wiley, 2006
 • Lasse Koskela - Effective Unit Testing, Manning, 2013
 • Lasse Koskela - Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, Manning, 2007
 • Alasdair Allan - Pragmatic Unit Testing in Java with JUnit, The Pragmatic Programmers, 2004
 • http://git-scm.com/docs
 • https://try.github.io at Code School 

Informatii lucrare seminar

Scopul testului este de a evalua gradul de intelegere privind utilitatea si modalitatea de implementare a design pattern-urilor prezentate. Subiectul se va implementa in Java utilizand mediul Eclipse, NetBeans sau IntelliJ.

Teme

Modul de evaluare a temelor:

 1. temele se realizeaza individual;
 2. cerintele fiecarei teme vor fi publicate; 
 3. proiectul propus ca solutie trebuie sa fie functional;
 4. proiectul care implementeaza pattern-urile si Unit testele poate fi dezvoltat in orice limbaj de programare;
 5. temele se predau/se sutin la o data stabilita cu profesorul de la laborator;
 6. evaluarea consta in prezentarea si exemplificarea pattern-urilor implementate, precum si in rularea testelor automate; orice eroare sau intrerupere neasteptata a aplicatiei conduce la depunctare;
 7. copierea solutiei implica anularea punctajului de la seminar.

Documentatie teme (in functie de cerinte):

 1. Definirea si justificarea pattern-urilor implementate 
 2. Definirea si detalierea metodelor testate prin Unit Testing 
 3. Definirea si descrierea Test Case-urilor
 4. Definirea si descrierea Test Suite-ului
 5. Descrierea sumara a functiilor aplicatiei cu referire la pattern-uri si la metodele testate
 6. Proiectul de Unit Testing (doar acesta) se incarca pe Git intr-un repository care este public la data sustinerii temei

Documentatie contine obligatoriu pagina de titlu, cuprins, bibliografie si are informatia structurata pe capitole. Documentatia se preda in format electronic la fiecare faza.