Software Quality & Testing

Aplicatie monitorizare 

Link aplicatie monitorizare

Program examen - sesiune restante\Re-exams schedule

 • In sesiunea de restante, notele finale se vor calcula dupa aceeasi formula / In the re-exams session, the final grades will be calculated according to the same formula
 • Activitatea de la seminar conteaza si in sesiunea de restante insa nu mai reprezinta conditie de intrare in examen / The activity at the seminar also counts in the re-exams session but it is no longer a condition for entering the exam
 • Luni, 18 iunie 2018, ora 13:30, sala 2001A si 2001D - toate programele/ Monday, June 18, 2018, the time will be displayed in the following period (2nd part of the day), room 2001A and 2001D - all programs (ORA A FOST DEVANSATA PENTRU A PERMITE STUDENTILOR SA AJUNGA LA UN ALT EXAMEN CARE INCEPE LA 16:30)
 • Luni, 2 iulie 2018, ora 8:00, sala 2001A si 2001D - toate programele/ Monday, July 2, 2018, 8:00 AM, room 2001A and 2001D - all programs

* Conform Regulamentului ASE, taxele de reexaminare se achita inainte de inceperea sesiunii. Examenul poate fi sustinut doar studentii care se gasesc pe catalog.

** Intrarea in sala de examen se face pe baza cartii de identitate

Verificare/Neclaritati evaluare solutii examen

 • studentii pot consulta solutia incarcata pe platforma online.ase.ro sau pe platforma http://37.120.250.22:8088/portal/ (doar cei care au sustinut examenul duminica, 26 mai 2018, de la ora 16:00)
 • studentii pot consulta rezultatele testelor grila  pe platforma http://37.120.250.22:8088/portal/
 • sunt evaluate doar solutiile incarcate (studentii sunt responsabili de continutul arhivei); 
 • rezultatele evaluarii partii practice de la examen vor fi disponibile pe platforma online.ase.ro (in zona seminarului) alaturi de un feedback pana joi, 31 mai 2018
 • pentru orice intrebari/neclaritati legate de evaluare partii practice, studentii pot trimite un email (obligatoriu de pe adresa de email institutionala) sau un mesaj pe platforma online.ase.ro profesorului de la seminar
 • notele finale (calculate conform informatiilor transmise la curs si publicate in aceasta pagina + fisa disciplinei) au fost publicate joi, 31 mai 2018 (in partea a 2-a a zilei), in pagina personala de pe Web-student; probleme legate de nota finala vor fi semnalate pe email profesorului de curs si celui de seminar, prin email (obligatoriu de pe adresa de email institutionala) pana duminica, 3 iunie 2018.

Program examene/Exams schedule

 • Economic Informatics - English program (3rd year and supplementary year): Friday,  May 25, 2018, 13:30, rooms 2001A and 2001D
 • Informatica Economica - programul in limba Romana:
  • Seria A (grupele 1066 -> 1071): Sambata, 26 mai 2018, ora 8:30, salile 2001A si 2017
  • Seria B (grupele 1072 -> 1076): Sambata, 26 mai 2018, ora 12:30, salile 2001A si 2017
  • Anul suplimentar si Programul IDD: Sambata, 26 mai 2018, ora 16:00, salile 2001A si 2001D

Atentie ! Intrarea in sala de examen se face prin legitimarea cu Cartea de Identitate (nu sunt acceptate alte documente). Entrance to the examination room is done by showing the Romanian Identity Card/Passport (other documents are not accepted).

Recapitulare/Consultatii 

 • Miercuri, 23 mai, 15:00 - 18:00, sala 2017 
 • Thursday, May 24, 9:00 - 10:30, room 2017 - for English program

Intalnirile sunt de tipul Intrebari si Raspunsuri. Vine cine are intrebari punctuale. Nu se vor rezolva subiecte de examen.

Recuperare si cursuri suplimentare (13 si 14)

 • For English classes (groups 1078 and 1079) there are 2 supplementary labs scheduled for Tuesday (15 May, 2018), 18:00 - 21:00, room 2001A. The presence is voluntary. The examples will cover Behavioral type design patterns. The examples will be available on GitHub

 • Cursurile din data de 10 Aprilie 2018 (marti) si 1 Mai 2018 (marti), pentru ambele serii de Informatica (Romana) vor fi recuperate in data de 4 Mai 2018 (vineri), in intervalul orar 9:00 - 12:00, amfiteatrul Petrom (2102)
 • Cursurile 13 si 14 pentru ambele serii de Informatica (Romana) vor fi recuperate in data de 11 Mai 2018 (vineri), in intervalul orar 9:00 - 12:00, amfiteatrul Petrom (2102)
 • Cursurile 13 si 14 pentru seria de Informatica cu predare in limba Engleza vor fi recuperate in data de 4 Mai 2018 (vineri), in intervalul orar 7:30 - 10:30, sala 2001A / Courses 13 and 14 for the Informatics with English language teaching program will be recovered on May 4, 2018 (Friday), from 7:30 to 10:30, hall 2001A

Programare test laborator / Seminar practical test schedule

 • Vineri, 13 aprilie, 7:30: 1071, 1075, 1072, Anul suplimentar (all re-enrolled student from Romanian and English Programs), (rooms 2001A, 2001D and 2017)
 • Vineri, 13 aprilie, 9:00: 1076, 1073, 1074, 1069, 1066 (rooms 2001A, 2001D and 2017)
 • Vineri, 13 aprilie, 13:30: 1067, 1068, 1070 (rooms 2001A and 2001D)
 • Vineri, 13 aprilie, 15:00: 1077, 1078, 1079 (rooms 2001A and 2001D)

Important ! Studentii din anul suplimentar care refac activitatea de seminar sunt rugat sa se inregistreze prin completarea formularului de mai jos. Students in the additional year who re-do the seminar are requested to register by filling in the form below.

Stundentii care refac activitatile de la seminar

Studentii din anul suplimentar sunt rugati sa treaca pe la seminar (cel putin o data) pentru a se inregistra pe platforma online.ase.ro la grupa cu care vor recupera seminarul. Codul de inregistrare va fi introdus de profesorul coordonator in timpul seminarului si nu va fi publicat online.

For English classes: Additional year students are asked to come to the 3rd year laboratory to enroll on the online.ase.ro. They can choose the 3rd year group at which they want to redo the lab activities (homeworks, and lab test). The registration code will be introduced by the coordinating professor during the laboratory and it will not be published online.

Studentii din anul 3 (reinmatriculati) si anul suplimentar care refac activitatile de la disciplina de Calitate si Testare Software în anul universitar 2017-2018 sunt rugati sa completeze urmatorul formular. Astfel putem asigura repartizarea acestora pe grupe si fiecare student sa aiba acces la o statie de lucru.

For English classes: Students in the suplimentary year that redo activities for the Quality and Software Testing discipline in the academic year 2017-2018 are asked to fill up the next online form. Thus, we can ensure that they are properly allocated to groups and that each student has access to a workstation.

Echipa curs si seminar in 2018

Evaluare seminar

 • testul la seminar se desfasoara in saptamanile 5 - 7 din semestru; pentru a putea avea acces la laboratoare disponibile testul este programat pentru vineri, 13 Aprilie 2018; repartizarea grupelor pe sali si intervale orare se va face in perioada urmatoare
 • implementarea de Unit teste in JUnit pentru o serie de clase si metode date
 • scopul testului este de a evalua gradul de intelegere privind utilitatea si modalitatea de implementare a unit testelor in JUnit. Subiectul se va implementa in Java utilizand mediul Eclipse, NetBeans sau IntelliJ si libraria JUnit v3 sau v4.
 • teste grila sustinute in cadrul seminariilor (saptamanile 7- 12); testele se sustin online in cadrul seminarului programat pentru fiecare grupa

Evaluare curs

Modalitatea de calcul a notei finale este:

SEMINAR (pondere nota finala 30%):

 • lucrare la calculator in saptamana 5 - 7; data exacta va fi stabilita de catre studenti impreuna cu profesorul de seminar;
 • nota la lucrare are o pondere de 20% din nota finala;
 • 2 teste grila pe parcursul semestrului ce au o pondere de 10% din nota finala; fiecare test are o pondere de 5% din nota finala;
 • pe parcursul semestrului va fi solicitata realizarea unor teme sau a unui proiect; aceste activitati nu au o pondere din nota finala insa au ca scop motivarea studentilor sa pun in practica, in afara seminarului, a conceptelor prezentate; realizarea temelor si a proiectului face parte din pregatirea practica pentru sustinerea si promovarea examenului;

EXAMEN (pondere nota finala 70%):

 • evaluare la calculator in sesiune ce consta intr-un test grila pentru partea teoretica si un test practic privind implementarea unor teste automate + design patterns
 • 20% (din final) test grila
 • 50% (din nota finala) test practic - implementarea a 3 pattern-uri (solicitate prin subiect prin definirea problemei ce trebuie rezolvata) si implementarea de Unit teste pentru o serie de clase si metode date
 • conditiile minime pentru promovarea examenului: minim 1.5 puncte din cele 6 aferente examenului
 • conditie de intrare in examen (sesiunea normala): obtinerea a minim 1 punct din cele aferente activitatilor de la seminar (4 puncte)
 • Creationale: Simple Factory si Factory Method, Builder,Singleton, Prototype
 • Structurale: Adapter, Composite, Decorator, Façade, Flyweight, Proxy
 • Comportamentale: Strategy, Observer, Chain of Responsibility, Command, Memento, State, Template

OBTINEREA A MINIM 1 PUNCT DIN ACTIVITATILE DERULATE PE PARCURSUL SEMINARULUI REPREZINTA CONDITIE DE INTRARE IN EXAMEN. COPIEREA SOLUTIEI DE LA LUCRARE, A ORICAREI TEME SAU A PROIECTULUI IMPLICA ANULAREA TUTUROR PUNCTELOR DE LA SEMINAR SI PIERDEREA DREPTULUI DE A SUSTINE EXAMENUL IN SESIUNEA NORMALA.

Organizare curs

Structura materiei pe cursuri:

 1. Principii privind scrierea codului sursă - Clean Code
 2. Principii privind scrierea codului sursă - Clean Code
 3. Unit Testing - JUnit
 4. Unit Testing - JUnit
 5. Unit Testing - JUnit
 6. Unit Testing - JUnit
 7. Gestiunea versiunilor codului sursa - Git, SVN
 8. Design Patterns: Singleton, Simple Factory, Factory Method, Abstract Factory
 9. Design Patterns: Builder, Adapter, Decorator
 10. Design Patterns: Facade, Flyweight, Chain of Responsability
 11. Design Patterns: Command, Observer, State
 12. Design Patterns: Strategy, Memento
 13. Concepte privind calitatea software - metrici, indicatori, instrumente (utilizare Sonar pentru analiza statica)
 14. Concepte privind calitatea software - testare automata (testare aplicații Web cu Selenium)

Bibliografie:

 • Madalina Zurini, Alin Zamfiroiu - Calitate si testare software. Studii de caz, Editura ASE, 2017
 • Scott Chacon, Bean Straub - Pro Git, 2nd edition, Apress, 2014, disponibila online la adresa http://git-scm.com/book/en/v2
 • Robert C. Martin - Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2009
 • Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides - Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995 (link Google books)
 • Steve Holzner - Design Patterns for Dummies, Wiley, 2006
 • Lasse Koskela - Effective Unit Testing, Manning, 2013
 • Lasse Koskela - Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers, Manning, 2007
 • Alasdair Allan - Pragmatic Unit Testing in Java with JUnit, The Pragmatic Programmers, 2004
 • http://git-scm.com/docs
 • https://try.github.io at Code School 

Teme si proiect (daca este cazul)

Modul de evaluare a temelor si a proiectului:

 1. temele se realizeaza individual;
 2. cerintele fiecarei teme vor fi publicate; 
 3. proiectul propus ca solutie trebuie sa fie functional;
 4. proiectul care implementeaza pattern-urile si Unit testele poate fi dezvoltat in orice limbaj de programare;
 5. temele se predau/se sutin la o data stabilita cu profesorul de la laborator;
 6. evaluarea consta in prezentarea si exemplificarea pattern-urilor implementate, precum si in rularea testelor automate; orice eroare sau intrerupere neasteptata a aplicatiei conduce la depunctare;
 7. copierea solutiei implica anularea punctajului de la seminar.

Documentatie teme (in functie de cerinte):

 1. Definirea si justificarea pattern-urilor implementate 
 2. Definirea si detalierea metodelor testate prin Unit Testing 
 3. Definirea si descrierea Test Case-urilor
 4. Definirea si descrierea Test Suite-ului
 5. Descrierea sumara a functiilor aplicatiei cu referire la pattern-uri si la metodele testate
 6. Proiectul de Unit Testing (doar acesta) se incarca pe Git intr-un repository care este public la data sustinerii temei

Documentatie contine obligatoriu pagina de titlu, cuprins, bibliografie si are informatia structurata pe capitole. Documentatia se preda in format electronic la fiecare faza.