Programarea Aplicatiilor Windows

Tags: C#, PAW

Formular inscriere recuperare seminar - an univ. 2023/2024

Studentii care doresc sa recupereze seminarul de PAW impreuna cu grupele de anul 2 sunt rugati sa-si completeze datele in urmatorul formular, urmand a fi distribuiti ulterior pe fiecare grupa, in functie de numarul de solicitari. Termenul de completare a formularului este 23 februarie 2024

Alocarea studentilor înscrisi va fi disponibila pe online.ase.ro. Tot acolo va fi disponibila si repartizarea temelor de proiect.

Lista teme si cerinte proiect - an univ. 2023/2024

Proiectul de seminar reprezinta o aplicatie .NET Windows Forms care se dezvolta pornind de la cerintele si pe baza unei teme selectate din urmatoarea lista de teme. Tema aleasa va fi stabilita impreuna cu cadrul didactic la seminar. Repartizarea temelor de proiect pe grupe va fi disponibila pe online.ase.ro.

Proiectul se realizeaza individual si se sustine in cadrul ultimelor doua seminarii, în functie de programul stabilit cu cadrul didactic de la seminar. Toate proiectele vor fi analizate cu ajutorul unei aplicatii de detectie a plagiatului la nivel de cod sursa. COPIEREA PROIECTULUI IMPLICA ANULAREA TUTUROR PUNCTELOR DE LA SEMINAR.

Modalitatea de calcul a notei finale este:

SEMINAR (pondere nota finala 40%):

 • lucrare la calculator in saptamana 8 - 9; data exacta va fi stabilita de catre studenti impreuna cu profesorul de seminar; nota la lucrare are o pondere de 30% din nota finala;
 • proiect individual sau alte evaluari la seminar, avand o pondere de 10% din nota finala;

EXAMEN (pondere nota finala 60%):

 • examen oral la calculator în sesiune;

Structura curs

Structura materiei pe cursuri:

 1. Concepte Programare Orientata Obiect. Comparatie C++ vs C#
 2. Clase, obiecte, compozitie/derivare/interfete  si namespace
 3. Observer/Delegate & Windows Forms
 4. Win Forms, Controale de baza, Gestiune evenimente Mouse + Tastatura
 5. Meniuri, Controale de tip bara, Validare Controale, Fisiere
 6. Controale complexe, ListView, TreeView
 7. Lucru cu ferestre multiple, Aplicatii de tip MDI
 8. Elemente de grafica
 9. Imprimare, Drag & Drop. Clipboard
 10. ADO .NET, Controale de Utilizator

Bibliografie:

 • Ion SMEUREANU, Marian DARDALA, Adriana REVEIU - Visual C# .NET, Editura CISON, Bucuresti, 2004
 • K.M. Hussain – Programming .NET with C#, Rox Publishing House, USA 2001
 • Jesse Liberty – Programming C# 2nd Edition, O’Reilly Publishing House, USA 2002
 • Tom Archer – Inside C#, Microsoft Press, USA 2001
 • Adrian Turtschi – C# .NET Web Developers Guide, Syngress Publishing House, USA 2002
 • ECMA TC39/TG2 – C# Language Specification, USA 2002

Informatii lucrare seminar

Modul in care este evaluata lucrarea:

 • Nota 2: realizarea unui proiect C# - Aplicatie Windows Forms, care trece de compilare
 • Nota 3: realizarea de clase C# care trebuie sa contina minim 3 atribute (tipuri diferite), constructori implicit si cu parametrii, destructor, proprietati pentru atribute; compilare linie de comanda + mediu (inclusiv debugger) pentru obtinerea de executabile si dll-uri;
 • Nota 4: derivarea claselor din ICloneable si IComparable pentru a implementa metodele Clone si CompareTo
 • Nota 5: implementare mecanisme try-catch, definire de exceptii;
 • Nota 6: utilizarea de colectii - ArrayList, Stack, Queue;
 • Nota 7: definirea unui delegat si a unui event simplu in clasa; definirea unei metode externe clasei care sa poata fi abonata la event; concepte teoretice legate de evenimente si delegati, callback;
 • Nota 8: realizarea unui formular ce afiseaza colectia de date prin utilizarea de diferite controale simple
 • Nota 9: incarcare de date prin intermediul unui formular secundar ce contine si controale de validare
 • Nota 10: aplicatia trebuie sa ruleze fara erori de executie si trebuie sa implementeze prelucrarile cerute

Proiect

Modalitatea de evaluare a proiectului:

 1. proiectul se realizeaza individual;
 2. tema proiectului este alocata de cadrul didactic la seminar;
 3. proiectul se preda in ultimele doua saptamani;
 4. evaluarea consta in rularea aplicatiei si testarea functionalitatii (datele de intrare trebuie validate); orice eroare sau intrerupere neasteptata a aplicatiei conduce la depunctare;
 5. copierea proiectului implica anularea tuturor punctelor obtinute la seminar.

Cerintele cu privire a realizarea proiectului:

Documentatie:

 1. Definirea si detalierea problemei
 2. Descrierea claselor necesare implementarii modelului aplicatiei
 3. Descrierea functiilor aplicatiei
 4. Scurta descriere a meniurilor

Documentatia contine obligatoriu pagina de titlu, cuprins, bibliografie si are informatia structurata pe capitole.

Elemente ce trebuie incluse in proiect in functie de cerinte:

 1. Definirea claselor necesare implementarii modelului aplicatiei:
  • minim 2 clase derivate din IClonable si IComparable;
  • clasele contin constructori si proprietati pentru atributele declarate private;
  • supraincarcari de operatori - minim 2 dintre <,>,+,-,++,--,cast, etc;
  • obligatoriu una dintre clase contine un masiv uni sau bidimensional pentru care se supraincarca index si optional foreach;
  • daca una dintre clase este o colectie se implementeaza foreach;
  • minim 2 metode de prelucrare a datelor din clase;
  • se defineste minim o interfata si o clasa abstracta;
  • implementare delegate si event (minim unul) la nivelul claselor din proiect;
  • deoarece faza de predare a proiectului are doar 0.5 puncte, lipsa a mai mult de 2 cerinte conduce la punctarea fazei cu 0 puncte
 2. clasele pot fi definite in surse diferite insa obligatoriu functia Main se gaseste intr-o clasa separata de cele ale proiectului (si la nivel de fisier sursa)
 3. construirea unei aplicatii functionabile pentru testarea modelului - aplicatia nu trebuie sa se blocheze sau sa genereze erori de sistem ce conduc la intreruperea executiei; - conditie de validare a proiectului.
 4. Acces la campuri prin acceleratori, interceptand tastatura
 5. Validarea datelor; salvarea/restaurarea datelor in/din fisier - daca se lucreaza cu baze de date se accepta doar scrierea in fisiere text;
 6. Dezvoltarea unei interfete cu meniuri principale si contextuale specifice domeniului
 7. Prezentarea grafica a unor date de baza sau calculate
 8. Macheta pentru completarea unui formular tipizat (sau proiectat adhoc, daca nu exista tipizat) - de preferat in Crystal Reports
 9. Imprimarea unui document
 10. Implementarea unor functii prin drag & drop + clipboard
 11. Stocarea si regasirea datelor într-o baza de date
 12. Realizarea unui control de utilizator folosit in mai multe aplicatii ale proiectului
 13. Utilizarea unui fisier de tip XML
 14. Macheta pentru completarea unui formular tipizat (sau proiectat adhoc, daca nu exista tipizat) - de preferat in Crystal Reports
 15. Binding intre date si controale


Resurse generale:

Resurse curs Cristian Ciurea 2023/2024:

Resurse seminar Cristian Ciurea 2023/2024: